Fiskelägen på Listerlandet

Listerlandet är en plats som länge varit central för både fiske och jordbruk. De karaktäristiska fiskelägen på Listerlandet är många och från 1500-talet fram till idag har det bedrivits många former av fiske i trakten. Idag är fisket moderniserat och har en mer industriell karaktär. Alla invånare i fiskelägen på Listerlandet livnär sig heller inte längre på enbart fiske. Turismen är exempelvis mycket utbredd på Listerlandet, speciellt under sommarmånaderna, och ger uppkomst till många arbetstillfällen utöver fiskeindustrin. Det är framförallt i de tre fiskelägena Nogersund, Hällevik och Hörvik som det idag bedrivs fiske och där finner man stora industrier samt nya hamnar.

Många byggnader i fiskelägen på Listerlandet är riktigt gamla och ännu förbundna med den gamla tidens fiske. På en rad tomter kan man beskåda så kallade garnhagar, ett stycke mark som var avsett för fiskaren att torka sina fiskenät och fiskeredskap på. Fler och fler hus har byggts om för att passa nutiden och moderna levnadssätt då många som lever på Listerlandet inte sysslar med fiske. I fiskeläget Hällevik kan man besöka fritidshamnen, fiskerökeri, fiskemuseum samt bo på hotell, pensionat eller camping. En av Sveriges största fiskehamnar återfinns på Listerlandet, nämligen fiskeläget Nogersund. Det är också från denna tätort som färjan till Hanö avgår. Även i Hörvik finns det en stor fiskeindustri och platsen är hemvist för ett stort antal verksamma yrkesfiskare. Fiskelägen på Listerlandet är populära utflyktsmål för turister samt boende i Sölvesborg och kommer med största sannolikhet att fortsätta att vara det så länge människor vill vara när havet och handla färsk fisk.